Chính sách chậm nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu lực – Bds60s

Chính sách chậm nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu lực

Bds60s.com -Theo Nghị định 41/2020 vừa ban hành, Chính phủ sẽ gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và tiền thuê đất trong 5 tháng theo đó các doanh nghiệp có trong danh sách sẽ được chậm nộp thuế và tiền thuê đất.

Các doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19

Từ 8/4, người dân, doanh nghiệp bị khó khăn vì Covid-19 được giãn, hoãn nộp thuế, tiền thuê đất, theo Nghị quyết Chính phủ vừa ban hành.

Theo Nghị định 41/2020 vừa ban hành, Chính phủ sẽ gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và tiền thuê đất trong 5 tháng. Theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất lên tới 180.000 tỷ đồng và 98% doanh nghiệp sẽ thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất.

các doanh nghiệp có trong danh sách sẽ được chậm nộp thuế và tiền thuê đất.

Các doanh nghiệp có trong danh sách sẽ được chậm nộp thuế và tiền thuê đất.

Đối tượng doanh nghiệp được chậm nộp thuế và tiền thuê đất

Ngành sản xuất Lĩnh vực kinh doanh Khác 
Sản xuất, chế biến thực phẩm Vận tải kho bãi Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ
Dệt Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Sản xuất trang phục Giáo dục đào tạo
Da và sản phẩm liên quan Y tế, hoạt động trợ giúp xã hội
Chế biến gỗ, sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế) Kinh doanh bất động sản
Sản phẩm từ rơm, rạ, vật liệu tết bện Dịch vụ lao động, việc làm
Giấy và sản phẩm từ giấy Đại lý du lịch
Sản phẩm từ cao su, nhựa Kinh doanh tour du lịch
Sản phẩm từ khoáng phi kim loại Hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí
Sản xuất kim loại Hoạt động lưu trữ, bảo tàng, thư viện
Gia công cơ khí Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí
Xử lý và tráng phủ kim loại Chiếu phim
Sản phẩm điện tử, máy tính, quang học Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
Sản xuất ôtô, xe động cơ khác
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế
Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, cơ khí trọng điểm
Xây dựng
Nông, lâm nghiệp, thủy sản

Thuế thu nhập doanh nghiệpgia hạn với số thuế còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II/2020.

Thuế giá trị gia tăng: giãn, hoãn sẽ không áp dụng với thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Áp dụng gia hạn với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6, và kỳ tính thuế quý I, II.

Như vậy, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất ngày 20/9; kỳ tính thuế tháng 4 là 20/10; tháng 5 là 20/11; tháng 6 là 20/12. Còn thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế quý I chậm nhất là ngày 30/9; quý II là 30/12.

Riêng hộ gia đình, cá nhân, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Đối tượng này phải nộp các khoản thuế trên trước ngày 31/12.

Tiền thuê đất: Gia hạn với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2020 trong 5 tháng, từ 31/5.

Theo Vnexpress, Anh Minh

Call Now Button
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN